Hợp Đồng Thuê Nhà Kinh Doanh Là Gì? Mẫu Hợp Đồng Mới Nhất

Thúy Linh |
Theo dõi trên

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh nằm trong danh mục hợp đồng thuê tài sản. Nó thể hiện cho mong muốn của các bên về việc thuê và cho thuê nhà với mục đích kinh doanh buôn bán. Vậy nên soạn thảo hợp đồng thế nào cho hợp lý, cần có những nội dung gì bên trong hợp đồng? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết bên dưới.

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh là gì

Khi cần thuê nhà của chủ sở hữu nào đó để kinh doanh lâu dài thì việc cần thiết nhất sau khi tìm hiểu về nhà định thuê chính là lập hợp đồng. Hợp đồng thuê nhà kinh doanh được hiểu là thoả thuận của bên chủ sở hữu và bên cần thuê nhà về những nội dung liên quan đến nhà cho thuê.

Hợp đồng này xác định các điều khoản và điều kiện mà các bên phải tuân thủ trong quá trình thuê và sử dụng nhà để kinh doanh. Những nội dung cần thiết phải có trong hợp đồng đó là: thông tin các bên, địa chỉ và diện tích của mặt bằng, giá thuê, thời hạn thuê, quy định về bảo trì và sửa chữa khi có hỏng hóc, điều khoản về chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh cần phải có khi phát sinh giao dịch thuê nhà (Nguồn: Internet)
Hợp đồng thuê nhà kinh doanh cần phải có khi phát sinh giao dịch thuê nhà (Nguồn: Internet)

Vì sao bắt buộc phải thiết lập hợp đồng thuê nhà kinh doanh?

Lập hợp đồng thuê nhà kinh doanh là bước cần thiết và rất quan trọng trong quá trình tìm kiếm nhà cho thuê với mục đích kinh doanh. Khi lập hợp đồng sẽ mang đến cho bạn những lợi ích như sau:

 • Bảo vệ quyền lợi: Trong hợp đồng quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của các bên. Từ đó giúp đảm bảo lợi ích công bằng cho cả bên thuê và bên cho thuê.
 • Minh bạch về các điều kiện thuê: Hợp đồng sẽ phải ghi chi tiết các điều kiện và thời hạn thuê, chi phí cọc, giá thuê, điều khoản về tăng giá thuê… đảm bảo minh bạch và tránh xảy ra tranh chấp sau này.
 • Xác định trách nhiệm của các bên: Hợp đồng ghi rõ trách nhiệm của cả bên thuê và bên cho thuê trong việc bảo trì, sửa chữa mặt bằng, đảm bảo một môi trường kinh doanh an toàn và thuận tiện.
 • Tạo sự tin tưởng cho các bên: Sau khi hợp đồng được ký kết thì được xem như văn bản tài liệu pháp lý chính thức, các bên được nêu trong hợp đồng phải thực hiện đúng với những nội dung bên trong; từ đó tăng mức độ tin cậy trong quan hệ kinh doanh.
 • Phòng tránh tranh chấp: Hợp đồng thuê nhà kinh doanh giúp tránh tranh chấp và xung đột giữa hai bên, giúp cho mối quan hệ của bên thuê và bên cho thuê thân thiết, hoà hảo.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Thuê Văn Phòng Chuẩn Pháp Lý 2024

Thông tin về mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh soạn thảo năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH

………., ngày …. tháng …. năm ….

Số: …../…../Hợp đồng thuê nhà

Hôm nay, ngày ……… tháng …….. năm …….., Tại …......………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A): ……………………………………………….

Ông/bà: ………………………………… Sinh ngày: ……………………….

CMND/CCCD số: ……………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ………….. 

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………...

Điện thoại: …………………………………………………………………..

Số tài khoản: ……………………….… mở tại ngân hàng:………………….

Là chủ sở hữu nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số: ………….

BÊN THUÊ (BÊN B):…………………………………………………….…

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………… cấp ngày: …………. nơi cấp:………………..

Ông/bà: ………………………là đại diện theo pháp luật sinh ngày: …………..

CMND/CCCD số: ……..…… Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: …………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………....……..

Điện thoại: ………………………. Fax: ………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng thuê nhà kinh doanh với những nội dung sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ……………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Tổng diện tích sử dụng: ………………………………………………….. m2

Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà (nếu có): …………………………….

1.2. Các thực trạng khác bao gồm: ……………………………………………

ĐIỀU 2. GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá cho thuê nhà ở là ……………… đồng/ tháng (Bằng chữ: ………………………….)

Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở.

2.2. Các chi phí sử dụng nước, điện, điện thoại và các dịch vụ khác do bên B thanh toán cho bên cung cấp nước, điện, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.

2.3. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, trả tiền vào ngày ………. hàng tháng.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN THUÊ VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở

3.1. Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là ……………. Kể từ ngày …………. tháng ………. năm ………..

3.2. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày …….. tháng …….. năm …………

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho bên B theo đúng hợp đồng;

Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường;

Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có);

Xuất hoá đơn giá trị gia tăng theo yêu cầu của bên thuê (nếu có);

Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

4.2. Quyền của bên A:

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà kinh doanh nhưng phải báo cho bên B biết trước ít nhất 30 ngày nếu không có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên B;

Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

Bên B chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A;

Bên B tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

Yêu cầu bên B có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra khi kết thúc hợp đồng.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê nhà;

Giao lại nhà cho bên A trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại hợp đồng thuê nhà kinh doanh này;

Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được bên A đồng ý bằng văn bản;

Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng;

Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận.

5.2. Quyền của bên B:

Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền (nếu có) theo đúng thỏa thuận;

Không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng mặc dù bên B đã yêu cầu bằng văn bản;

Được ưu tiên ký hợp đồng thuê nhà kinh doanh tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê;

Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba;

Yêu cầu bên A sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng;

Tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận.

ĐIỀU 6. QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà kinh doanh. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở sẽ tiếp tục được thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B vẫn tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê nhà kinh doanh mà có phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết. Trong trường hợp không tự giải quyết được, phải thực hiện bằng cách hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên.

8.2. Hợp đồng thuê nhà này sẽ chỉ chấm dứt trong những trường hợp sau:

Khi hết thời hạn mà không có thỏa thuận gia hạn hợp đồng thuê theo quy định tại Điều 3.1 hợp đồng này;

Tài sản thuê bị phá huỷ và hoàn toàn không thể sử dụng được;

Trong trường hợp Bên Thuê vi phạm hợp đồng theo khoản c điều 4.2 hợp đồng thuê nhà kinh doanh này;

Bên thuê bị phá sản;

Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thỏa thuận thì hai bên có thể lập thêm Phụ lục hợp đồng. Nội dung Phụ lục Hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

4. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết (trường hợp là cá nhân cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng thuê nhà kinh doanh được công chứng hoặc chứng thực).

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

2. Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

Hợp đồng thuê nhà kinh doanh được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

             Bên thuê                                                                     Bên cho thuê

     (Ký, ghi rõ họ tên)                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý cần nhớ khi ký kết hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Khi ký kết hợp đồng thuê nhà kinh doanh chắc chắn sẽ không tránh khỏi những tranh chấp hay không thống nhất về nội dung trong hợp đồng. Để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan, khi làm hợp đồng cần lưu ý:

Về chủ thể hợp đồng

Chủ thể hợp đồng thuê nhà kinh doanh phải từ 18 tuổi trở lên, có năng lực và hành vi dân sự không bị hạn chế. Còn với bên cho thuê nhà kinh doanh phải là cá nhân, hộ gia đình hoặc đại diện pháp lý hợp pháp, chứng minh được tài sản là của mình và không có tranh chấp

Giá thuê nhà, thời hạn thuê và hình thức thanh toán 

Khi lập hợp đồng thuê nhà kinh doanh cần phải nêu rõ mục đích kinh doanh và mặt hàng kinh doanh là gì để tính toán chi phí thuê, thời gian cho thuê và hình thức thanh toán cho phù hợp:

 • Giá thuê nhà: do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ trường hợp luật có quy định khác
 • Thời hạn thuê: do các bên thỏa thuận nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.
 • Hình thức thanh toán tiền thuê nhà: Hợp đồng cần ghi rõ hình thức thanh toán (tiền mặt/ chuyển khoản/ khác...) và thời gian thanh toán tiền thuê nhà (hàng tháng/ quý/năm...)
Cần xác định rõ các thông tin về giá, hình thức thuê trong hợp đồng (Nguồn: Internet)
Cần xác định rõ các thông tin về giá, hình thức thuê trong hợp đồng (Nguồn: Internet)

Người thuê nhà kinh doanh cho thuê lại 

Thực tế hiện nay có rất nhiều người sau khi thuê nhà kinh doanh lại mang chính căn nhà đó cho đi thuê lại. Tuy pháp luật không cấm điều này thế nhưng phải được sự đồng ý của bên cho thuê đầu tiên.

Đồng thời bên trong nội dung của hợp đồng phải có thêm điều khoản nêu rõ vấn đề này để đảm bảo không xảy ra tranh chấp trong tương lai hoặc nhà cho thuê bị đòi lại trước thời hạn từ chủ cho thuê ban đầu.

Về vấn đề bảo quản tài sản thuê

Nội dung trong hợp đồng thuê nhà kinh doanh cần có điều khoản bảo quản tài sản cho thuê; cụ thể:

 • Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê phải bảo quản tài sản thuê; phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ, nếu hư hỏng sau khi đã thuê nhà thì phải bồi thường.
 • Không được tự ý sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu của nhà cho thuê để đảm bảo mức độ chịu lực cũng như mức độ an toàn của nhà cho thuê.
 • Trường hợp bên thuê có nhu cầu tu sửa để phục vụ cho công việc kinh doanh cần phải có sự đồng ý của bên cho thuê và tiến hành thoả thuận về chi phí góp thêm vào.

Thông tin về mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh đã được Batdongsanonline.vn gửi đến quý bạn đọc trong bài viết trên đây. Nếu đang có ý định thuê nhà cho mục đích kinh doanh, hãy đọc thật kỹ để có thêm kinh nghiệm cũng như biết cách soạn thảo hợp đồng nhé.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ, không phải ý kiến chuyên gia. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin trong bài viết này là chính xác và đáng tin cậy khi được đăng tải, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên dựa vào thông tin trong bài viết này để đưa ra quyết định về tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc vấn đề pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin trong bài viết này.