Cập Nhật Mẫu Hợp Đồng Phá Dỡ Nhà Chuẩn, Mới Nhất 2024

Thúy Nga |
Theo dõi trên

Phá dỡ nhà là công việc đòi hỏi phải có đầy đủ kinh nghiệm và máy móc hỗ trợ thì mới đảm bảo thời gian hoàn thành nhanh chóng. Trước khi thực hiện bạn cần lập hợp đồng phá dỡ nhà với bên dịch vụ với các nội dung liên quan đến chi phí, thời gian hoàn thành công việc… Đây là việc làm cần thiết để không làm ảnh hưởng đến tiến trình cũng như những vấn đề phát sinh về sau này.

Khái niệm hợp đồng phá dỡ nhà

So với những mẫu hợp đồng khách thì hợp đồng phá dỡ nhà ít được sử dụng hơn. Đa phần mọi người chỉ thoả thuận với bên cung cấp dịch vụ bằng miệng thay vì làm hợp đồng đúng theo quy trình.

Hợp đồng phá dỡ nhà là loại hợp đồng được thành lập giữa gia chủ và bên dịch vụ phá dỡ nhà. Theo đó trong hợp đồng sẽ phải có đủ một số nội dung như: thời gian hoàn thành công việc, tổng chi phí, hạng mục phá dỡ nhà, chữ ký của các bên…. Khi các bên không thực hiện được đúng như trong hợp đồng thì sẽ phải đền bù và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khi phá dỡ nhà cần phải làm hợp đồng đầy đủ (nguồn: Internet)
Khi phá dỡ nhà cần phải làm hợp đồng đầy đủ (nguồn: Internet)

Mẫu hợp đồng phá dỡ nhà mới nhất năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

-----------***----------

 

HỢP ĐỒNG PHÁ DỠ NHÀ Ở

 

Hôm nay, ngày ……tháng ………năm 20.......

Tại số nhà:……đường ………, phường…….……, quận……,

tỉnh/TP……….Hai bên gồm có:

BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ PHÁ DỠ NHÀ Ở (gọi tắt là Bên A)

Ông/bà: ……………………....……………………………………………….

Số CMTND: ……………………….Cấp ngày…/…/…… Tại : Công an …..

Địa chỉ: …………………..…..………………………………………………..

Điện thoại: …………………..……………………………………………….
BÊN NHẬN DỊCH VỤ PHÁ DỠ NHÀ Ở (gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà/Công ty: ………………………………………………..……………

Địa chỉ: số nhà .................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………………………………..

Chứng chỉ hành nghề (hoặc Giấy Chứng nhận ĐKKD, nếu là Công ty) …… 

Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: ………………………………

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận việc phá dỡ tạo mặt bằng cho công trình nhà ở tại địa chỉ ………….......……............  với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung công việc, Tiến độ phá dỡ, Trị giá hợp đồng

1. Nội dung công việc: Sau khi hai bên đã thẩm định công trình xây dựng, Bên B đồng ý nhận phá dỡ công trình trên với các hạng mục công việc cụ thể như sau:

+ Phá dỡ phần nhà ở, bao gồm :

- Tổng diện tích cần phá dỡ: …………….…….. m2

+ Phá dỡ phần công trình phụ, bao gồm:

- Nhà bếp:…………………………………..

- Nhà tắm:…………………………………..

- Chuồng trại chăn nuôi (nếu có):…………..

+ Các phần việc khác (nếu có) như: chống đỡ, che chắn đảm bảo an toàn cho nhà liền kề, chuyển đất khi đào móng………. Được hai bên thỏa thuận như sau:…………………

2. Tiến độ thi công.:

- Ngày bắt đầu thi công: Từ ngày …/ ……. /20…….

- Thời gian hoàn thiện việc phá dỡ công trình và bàn giao mặt bằng để Bên A xây dựng vào ngày …/ …/ 20…., nếu chậm sẽ phạt 5 % giá trị hợp đồng.

3. Trị giá hợp đồng: Bên A khoán gọn tiền công cho bên B trong việc phá dỡ các công trình trên đất, Trị giá hợp đồng được xác định như sau:

Thanh toán theo diện tích …….m2 phá dỡ .

Tổng giá trị thanh toán sau khi nghiệm thu là: …………000.000 VNĐ (…..triệu đồng Việt Nam)

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Bên A:

- Cung cấp địa điểm tập kết vật tư sau khi phá dỡ công trình;

- Cử người trực tiếp giám sát việc phá dỡ công trình nhằm đảm bảo về tiến độ, biện pháp kỹ thuật, khối lượng thi công, bàn giao vật liệu phá dỡ;

- Thay mặt bên B (khi cần thiết) giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình phá dỡ nếu việc phá dỡ cần phải làm các thủ tục xin phép chính quyền địa phương;

- Đình chỉ thi công nếu xét thấy không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc thất thoát vật tư.

2. Trách nhiệm của Bên B

- Cung cấp các trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động phá dỡ công trình (cốp pha lát, xà gỗ, cột chống…. theo đúng yêu cầu kỹ thuật về thời gian và số lượng (chi phí thuộc về bên B );

- Cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của hoạt động phá dỡ;

- Việc phá dỡ phải đảm bảo an toàn về kỹ thuật, sử dụng hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, thất thoát thì Bên B chịu trách nhiệm và phải bồi thường theo quy định pháp luật;

- Việc lập tiến độ phá dỡ, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Từng hạng mục công trình phải được bên A nghiệm thu mới được phá dỡ tiếp;

- Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình. Nếu có tai nạn xảy ra, bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

- Tự lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, chấp hành các quy định về trật tư, an ninh, khai báo tạm trú;

Điều 3: Thanh toán

- Các đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu:

Thanh toán đợt 1: Thanh toán tạm ứng thực hiện hợp đồng số tiền là: …000.000 VNĐ (Bằng chữ : ………..triệu đồng) tương đương với 20% giá trị hợp đồng;

Thanh toán đợt 2:  Số tiền tiền còn lại sẽ được bên A thanh toán sau 20 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình đã được phá dỡ, tương đương với 20% giá trị hợp đồng;

Điều 4: Cam kết

- Trong quá trình phá dỡ thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc;

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy bên B không đảm bảo về năng lực tổ chức, công cụ phương tiện trang bị cho hoạt động phá dỡ công trình như đã thoả thuận, bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B sẽ được thanh toán phần diện tích đã được phá dỡ theo biên bản nghiệm thu giữa hai bên. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được thanh toán tiền công và bên B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng;

- Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành;

- Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

Tham khảo mẫu hợp đồng phá dỡ nhà mới nhất (nguồn: Internet)
Tham khảo mẫu hợp đồng phá dỡ nhà mới nhất (nguồn: Internet)

Quyền của các bên trong hợp đồng phá dỡ nhà

Đối với bên sử dụng dịch vụ

Quyền của bên sử dụng dịch vụ phá vỡ nhà khi giao kết hợp đồng được quy định tại Điều 516 Luật dân sự năm 2015 cụ thể như sau:

 • Được yêu cầu bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc theo đúng thời hạn, địa điểm, chất lượng và các yêu cầu khác được quy định bên trong nội dung giao kết hợp đồng phá dỡ nhà.
 • Nếu bên cung cấp dịch vụ tháo dỡ nhà có vi phạm nghiêm trọng trong khi thực hiện công việc đã được giao kết trong hợp đồng thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Đối với bên cung ứng dịch vụ

Điều 518 Bộ luật dân sự năm 2015 cũng đã quy định rõ về các quyền của bên cung cấp dịch vụ trong quá trình thực hiện phá dỡ nhà theo hợp đồng như sau:

 • Được yêu cầu bên sử dụng dịch vụ phải cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện công việc.
 • Có quyền thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ.
 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ đúng thời gian đã giao kết trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng phá dỡ nhà

Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ

Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ khi giao kết hợp đồng phá dỡ nhà được quy định tại điều 515 bộ Luật dân sự năm 2015. Cụ thể:

 • Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ các thông tin, tài liệu và phương tiền cần thiết phục vụ cho công việc nếu có thoả thuận hoặc công việc đòi hỏi phải có.
 • Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán tiền cho bên cung ứng dịch vụ theo thời gian và các thoả thuận khác có trong hợp đồng.
Về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng tháo dỡ nhà (nguồn: Internet)
Về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng tháo dỡ nhà (nguồn: Internet)

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ được quy định tại điều 517 luật dân sự năm 2015 với những nội dung chính như sau:

 • Bên cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm theo sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng phá dỡ nhà.
 • Không được tự ý giao cho người khác thay mình thực hiện các công việc như trong hợp đồng đã giao kết, trừ khi có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ.
 • Sau khi hoàn thành công việc phải có trách nhiệm bảo quản và bàn giao lại cho bên sử dụng tài sản và phương tiện đưỡ giao trước đó.
 • Trường hợp thông tin, tài liệu mà bên sử dụng dịch vụ cung cấp không đầy đủ phải báo lại ngay để đảm bảo hoàn thành công việc chất lượng và đúng tiến độ.
 • Mọi thông tin được cung cấp trong quá trình làm việc cần phải được giữ bí mật.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Được phép chấm dứt đơn phương hợp đồng phá dỡ nhà khi nào?

Trong bộ luật dân sự năm 2015, Điều 520 có quy định rõ về các trường hợp những bên tham gia hợp đồng được phép chấm dứt hợp đồng phá dỡ nhà đơn phương cụ thể như sau:

 • Nếu việc tiếp tục công việc phá dỡ không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ được đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên phải báo cho bên cung cấp dịch vụ trước một thời gian hợp lý. Ngoài ra bên sử dụng dịch vụ phải bồi thường thiệt hại và trả đủ số tiền công mà bên cung cấp dịch vụ đã thực hiện.

 • Khi bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung cấp dịch vụ có quyền chấm dứt hợp đồng phá dỡ nhà đơn phương, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại tương ứng.

Hy vọng những thông tin trên đây của Batdongsanonline.vn đã giúp bạn đọc hiểu hơn về hợp đồng phá dỡ nhà cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên. Nếu đang cần sử dụng mẫu hợp đồng này hãy lưu lại ngay nhé.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ, không phải ý kiến chuyên gia. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin trong bài viết này là chính xác và đáng tin cậy khi được đăng tải, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên dựa vào thông tin trong bài viết này để đưa ra quyết định về tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc vấn đề pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin trong bài viết này.