Mẫu Hợp Đồng Sang Nhượng Cửa Hàng Mới Nhất 2024

Thúy Nga |

Hợp đồng sang nhượng cửa hàng được thiết lập khi chủ cũ không tiếp tục kinh doanh nữa, muốn sang nhượng cửa hàng của mình cho bên thứ 3. Vậy vì sao phải thiết lập hợp đồng và mẫu hợp đồng sang nhượng cửa hàng cần có những nội dung gì? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Vì sao cần thiết lập hợp đồng sang nhượng cửa hàng?

Không phải ngẫu nhiên mà khi muốn sang nhượng cửa hàng, bạn cần phải lập hợp đồng rõ ràng. Khi có hợp đồng sẽ mang đến những ý nghĩa thiết thực như:

 • Hợp đồng sang nhượng cửa hàng là đại diện cho pháp lý để hợp thức hoá quá trình chuyển nhượng cửa hàng giữa các bên với nhau. Bên trong hợp đồng sẽ có đầy đủ thông tin về quyền và nghĩa vụ giữa các bên có liên quan.
 • Khi hợp đồng được thiết lập với đầy đủ chữ ký của các bên đồng nghĩa với việc các bên phải nghiêm túc thực hiện theo các điều khoản được ghi bên trong.
 • Là căn cứ pháp lý để cơ quan chức năng có thẩm quyền làm căn cứ giải quyết khi có tranh chấp diễn ra giữa các bên. Đồng thời cũng giúp ích rất nhiều cho công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân hiệu quả.
 • Sau khi giao kết hợp đồng không tránh khỏi tình trạng xảy ra tranh chấp hoặc mâu thuẫn. Để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, các bên sẽ dựa vào những điều khoản ghi trong hợp đồng để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên.
Thiết lập hợp đồng sang nhượng hợp đồng rất cần thiết (Nguồn: Internet)
Thiết lập hợp đồng sang nhượng hợp đồng rất cần thiết (Nguồn: Internet)

Mẫu hợp đồng sang nhượng cửa hàng mới nhất 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

..…, ngày …. tháng …. năm 2024

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG

(Số: ……..)

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Luật thương mại số 36/2005/QH11 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/2005

– Căn cứ nhu cầu các bên Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20.. tại (địa chỉ lập hợp đồng)……………………..

chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) :

Ông/Bà: ……………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ………….., cấp ngày: ……………., tại………..………..………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………..

Là chủ sở hữu hợp pháp của Cửa hàng (loại cửa hàng + tên) ……………… tại địa chỉ …………………………….………….…….

BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B) :

Ông/Bà: …………………………

Sinh ngày: ……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: tại………..………..………..…

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận sang nhượng cửa hàng (loại cửa hàng + tên) với nội dung như sau :

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ cửa hàng (loại cửa hàng + tên) cho bên B cùng tất cả các cơ sở vật chất, thiết bị bên trong sẽ liệt kê cụ thể bằng: Biên bản giao nhận kèm theo Hợp đồng này).

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng toàn bộ là: ………000.000 VNĐ (Bằng chữ:……………… triệu đồng)

Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác nếu có.

2. Bên B sẽ giao cho bên A: ……….000.000 VNĐ (Bằng chữ…………….triệu đồng) chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng này.

Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau khi bên B giao hết số tiền trên cho bên A, đồng thời bên A sẽ bàn giao toàn bộ quán (loại quán + tên) và các giấy tờ có liên quan ngay cho bên B.

ĐIỀU 3: CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG THỜI GIAN CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A :

 • Cửa hàng (loại cửa hàng + tên) được chuyển nhượng này đang và chỉ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào, không thuộc bất kỳ một thỏa thuận với bên thứ ba nào khác.
 • Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng, kinh doanh cửa hàng (loại cửa hàng + tên) đạt hiệu quả cao nhất.
 • Hỗ trợ, bảo đảm cho Bên B nguồn nhân lực, lao động hiện có tại quán tối thiểu 1 tháng sau khi chuyển nhượng.
 • Đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của cửa hàng (loại cửa hàng + tên) đối với các bên thứ ba từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.
 • Đã được cấp các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
 • Yêu cầu Bên B trả đủ tiền chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng.
 • Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của cửa hàng (loại cửa hàng + tên) tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B.
 • Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

Bên B :

 • Nhận chuyển nhượng sang cửa hàng (loại cửa hàng + tên) và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận của hợp đồng này.
 • Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình theo pháp luật.
 • Đối soát và yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh
 • Yêu cầu Bên A hỗ trợ về các hoạt động như đầu mối hàng hóa, giao dịch để đảm bảo quá trình kinh doanh được ổn định sau khi nhận chuyển nhượng.

ĐIỀU 4: VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

1. Vì bất cứ lý do gì mà một trong hai bên không thực hiện hay thực hiện không đúng những thỏa thuận đã thống nhất tại Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng (loại cửa hàng + tên) này sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại.

2. Khi có tranh chấp các bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thể thỏa thuận, thì một bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, mọi phí tổn cho hoạt động xét xử và luật sư sẽ do Bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi có các sự kiện pháp lý sau:

1. Sau khi 02 (hai) bên đã hoàn thành toàn bộ các thỏa thuận trong Hợp đồng;

2. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này nếu yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không qua thỏa thuận thống nhất của hai bên hoặc không hợp pháp thì bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ngày … tháng … năm …….

Hợp đồng này được ký kết tại …………………………., gồm … trang, lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện

. …………………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..  

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng sang nhượng cửa hàng chuẩn (Nguồn: Internet)
Mẫu hợp đồng sang nhượng cửa hàng chuẩn (Nguồn: Internet)

Lưu ý cần nhớ khi muốn sang nhượng cửa hàng

Kiểm tra kỹ giấy tờ của cửa hàng cần sang nhượng

Trong luật kinh doanh bất động sản thì đây là thủ tục rất quan trọng, bởi nó liên quan trực tiếp đến tính hợp pháp của hợp đồng.

Khi muốn sang nhượng cửa hàng hoặc thuê lại cửa hàng đang sang nhượng cần tìm hiểu kỹ về: hợp đồng thuê nhà giữa chủ nhà và người đang thuê hiện tại, cửa hàng sang nhượng có thật hay không, thời hạn thuê, giá thuê, hình thức đăng ký kinh doanh… Nhằm tránh những phát sinh không đáng có về sau này.

Xác định rõ chủ thể chuyển nhượng cửa hàng cho bạn là ai?

Thực tế hiện nay có không ít người bỏ qua vấn đề này khi đi thuê lại cửa hàng sang nhượng. Điều đó dẫn đến việc bị lừa do không biết người mình làm việc cùng là chủ sở hữu mặt bằng hay chỉ là người thuê mặt bằng trung gian.

Nếu người sang nhượng cửa hàng là chủ sở hữu mặt bằng thì thủ tục và thiết lập hợp đồng sang nhượng cửa hàng sẽ rất đơn giản. Còn nếu là người thuê mặt bằng trung gian bạn cần phải xem xét kỹ càng. Cụ thể cần yêu cầu người thuê cũ cung cấp được giấy tờ có liên quan đến hợp đồng sang nhượng cửa hàng giữa họ và chủ sở hữu hợp pháp.

Ngoài ra khi thiết lập hợp đồng sang nhượng cửa hàng, nội dung bên trong phải có mục xác nhận của chủ nhà hợp pháp cho phép bạn được thuê lại cửa hàng với thời gian theo thoả thuận của các bên. Để khi có vấn đề phát sinh bạn có thể trực tiếp trao đổi với chủ nhà mà không cần thông qua bên nào khác.

Xác định rõ chủ sở hữu cửa hàng trước khi lập hợp đồng (Nguồn: Internet)
Xác định rõ chủ sở hữu cửa hàng trước khi lập hợp đồng (Nguồn: Internet)

Kiểm tra kỹ càng tài sản của cửa hàng sang nhượng

Thông thường khi chuyển nhượng cửa hàng các chủ cũ sẽ để lại toàn bộ tài sản, các thiết bị có bên trong. Để tránh những khúc mắc hoặc phát sinh không đáng có về sau; bên trong hợp đồng cần ghi rõ những tài sản bàn giao như: tên tài sản, số lượng, tình trạng, giá thị trường… chuyển nhượng lại với mức giá bao nhiêu hoặc giá trị tài sản đã nằm trong giá chuyển nhượng cửa hàng.

Đọc kỹ các điều khoản có trong hợp đồng sang nhượng cửa hàng

Trước khi ký tên vào hợp đồng sang nhượng cửa hàng cần phải đọc kỹ các điều khoản được ghi bên trong. Đặc biệt là những điều khoản quan trọng như: thông tin cá nhân các bên, thời gian chuyển nhượng, mức giá chuyển nhượng (đã bao gồm tài sản bên trong cửa hàng chưa). Đồng thời hợp đồng phải đề cập đến đối tượng chuyển nhượng, những quy định và điều khoản giữa các bên.

Hợp đồng sang nhượng cửa hàng được thiết lập với thông tin càng đầy đủ, càng chi tiết thì càng tránh được những rắc rối hay tranh chấp có thể xảy đến trong tương lai. Ngoài ra khi ký tên lên hợp đồng nên biết bằng bút mực xanh để tránh việc làm giả thông tin hay tráo đổi hợp đồng.

Đọc kỹ hợp đồng và các điều khoản trong hợp đồng (Nguồn: Internet)
Đọc kỹ hợp đồng và các điều khoản trong hợp đồng (Nguồn: Internet)

Batdongsanonline.vn đã gửi đến bạn đọc thông tin về hợp đồng sang nhượng cửa hàng cũng như mẫu hợp đồng mới nhất với đầy đủ thông tin và điều khoản cần thiết. Hãy tham khảo ngay nếu đang cần nhé!

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ, không phải ý kiến chuyên gia. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin trong bài viết này là chính xác và đáng tin cậy khi được đăng tải, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên dựa vào thông tin trong bài viết này để đưa ra quyết định về tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc vấn đề pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin trong bài viết này.

Bất động sản nổi bật