Mẫu Hợp Đồng Cho Mượn Nhà Chuẩn Nhất Năm 2024

Thúy Nga |

Mượn nhà là một hình thức giao dịch cho mượn tài sản khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên nhiều người không biết rằng vẫn cần làm hợp đồng cho mượn nhà để tránh những tranh chấp, rắc rối có thể xảy đến trong tương lai. Thông tin về mẫu hợp đồng cho mượn nhà mới nhất sẽ được cập nhật trong bài viết bên dưới.

Giải đáp hợp đồng mượn nhà là gì?

Điều 494 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định rõ, hợp đồng mượn tài sản là thỏa thuận giữa bên cho mượn và bên mượn. Theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một khoảng thời gian nào đó mà không phải trả tiền cho bên cho mượn. Khi hết thời hạn phải hoàn trả lại nguyên vẹn cho bên cho mượn.

Kể từ thời điểm chuyển giao tài sản là nhà, quan hệ cho mượn chính thức được hình thành. Trong hợp đồng cho mượn nhà cần có chữ ký và xác nhận đầy đủ của bên mượn và bên cho mượn. Đây là ràng buộc để khi chẳng may xảy ra sự cố hay vấn đề nào đó liên quan đến tài sản (nhà ở) cho mượn sẽ được sự can thiệp của pháp luật.

Hợp đồng cho mượn nhà rất quan trọng (nguồn: tuvantritam.vn)
Hợp đồng cho mượn nhà rất quan trọng (nguồn: tuvantritam.vn)

Quy định về hợp đồng cho mượn nhà gồm những gì?

Hợp đồng cho mượn nhà phải được soạn thảo và ký kết trước khi tiến hành cho mượn tài sản. Những nội dung và quy định cụ thể cần có như sau:

Chủ thể hợp đồng mượn nhà

Chủ thể hay chủ sở hữu của hợp đồng cho mượn nhà có thể là cá nhân, tổ chức, cơ quan có nhu cầu mượn nhà để sử dụng vào các mục đích như: Để ở, kinh doanh, xưởng sản xuất, làm văn phòng, kho để hàng… Ngoài ra chủ thể hợp đồng phải có đầy đủ tư cách pháp nhân và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì mới có thể đứng ra ký kết hợp đồng.

Những nội dung phải có trong hợp đồng cho mượn nhà

Hợp đồng cho mượn nhà sẽ dựa trên Điều 121 Luật nhà ở năm 2014 để thành lập văn bản với đầy đủ những nội dung dưới đây:

  • Họ và tên của các bên trong hợp đồng cho mượn nhà.
  • Đặc điểm của nhà cho mượn.
  • Thời gian cho mượn nhà và thời gian giao nhận nhà cho mượn.
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên được nêu trong hợp đồng cho mượn nhà.
  • Cam kết của các bên.
  • Những thoả thuận liên quan khác.
  • Thời điểm hợp đồng cho mượn nhà chính thức có hiệu lực.
  • Thời gian ký kết hợp đồng cho mượn nhà.
  • Chữ ký và ghi rõ họ tên của các bên.

Các hình thức lập hợp đồng cho mượn nhà

Hợp đồng cho mượn nhà ở bằng văn bản hoặc thoả thuận miệng (nguồn: luatsux.vn)
Hợp đồng cho mượn nhà ở bằng văn bản hoặc thoả thuận miệng (nguồn: luatsux.vn)

Hợp đồng cho mượn nhà được xếp vào hợp đồng dân sự, các bên có thể thỏa thuận với nhau bằng văn bản hoặc cũng có thể thoả thuận bằng miệng. Ngoài ra loại hợp đồng này không bắt buộc phải công chứng hay chứng thực.

Tuy nhiên để đảm bảo không xảy ra các vấn đề liên quan đến tài sản, thiệt hại sau khi trao trả lại nhà cho mượn bạn vẫn nên thực hiện lập hợp đồng bằng văn bản. Ngoài ra có thể mời một bên thứ 3 tham dự như người làm chứng về các điều khoản, thông tin trong hợp đồng cho mượn nhà.

Mẫu hợp đồng cho mượn nhà cập nhật năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                  

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

- Căn cứ vào Luật nhà ở 2014;

- Căn cứ vào nhu cầu các bên.

Hôm nay, ngày…..tháng..…năm…., tại địa chỉ………………………………………..

Chúng tôi gồm:       

1. BÊN CHO MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): ...........................................................................................................

Sinh ngày: ...........................................................................................................

CMND/CCCD số: ...................cấp ngày .......................tại ..............................

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................

2. BÊN MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà): ...........................................................................................................

Sinh ngày: ............................................................................................................

CMND/CCCD số: ...................cấp ngày .......................tại ................................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................            

Hai bên thỏa thuận lập và ký hợp đồng này để thực hiện việc mượn nhà đối với các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1: ĐỊA ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH NHÀ CHO MƯỢN

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ diện tích nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A tại địa chỉ:

Nhà có đặc điểm sau:

Diện tích:

Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số ……….. do ..... cấp ngày ….tháng….năm……

1.2.  Bên B đồng ý mượn của Bên A toàn bộ quyền sử dụng nhà theo mô tả nói trên.

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH MƯỢN

Mục đích sử dụng nhà mượn:

- Đăng ký kinh doanh, đặt trụ sở giao dịch, văn phòng làm việc của Bên B; Tổ chức hoạt động kinh doanh theo nhu cầu của Bên B và theo quy định của pháp luật.

- Không được dùng nhà để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, kinh doanh nhà hang, kinh doanh karaoke, massage và những hoạt động mà pháp luật không cho phép.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CHO MƯỢN

Thời hạn cho mượn nhà và quyền sử dụng đất nói trên là ….năm, bắt đầu từ ngày….tháng….năm……

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

- Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và hư hỏng của nhà, nếu có;

- Thanh toán cho Bên B chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản (nếu có thỏa thuận);

- Bồi thường thiệt hại cho Bên B, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho Bên B biết dẫn đến gây thiệt hại cho Bên B, trừ những khuyết tật mà Bên B biết hoặc phải biết.

2. Bên A có các quyền sau đây:

- Đòi lại tài sản ngay sau khi hết thời hạn cho mượn, nếu Bên A có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn, thì được đòi lại tài sản đó mặc dù Bên B chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý là.....................................

- Đòi lại tài sản khi Bên B sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của Bên A;

- Đòi bồi thường thiệt hại đối với tài sản do Bên B gây ra.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

- Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của chính mình, không được tự ý thay đổi tình trạng tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;

- Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của Bên A;

- Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn;

- Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn.

2. Bên B có các quyền sau đây:

- Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận;

- Yêu cầu bên A phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, (nếu có thỏa thuận). 

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

6.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này.

6.2. Khi có tranh chấp liên quan đến hợp đồng này trước tiên hai Bên cùng nhau thương lượng để giải quyết, trong trường hợp không thể thương lượng được sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

6.3. Hai bên đã đọc lại, hoàn toàn nhất trí với những nội dung của hợp đồng và cùng ký tên dưới đây để làm chứng.

       Bên cho mượn nhà                                          Bên mượn nhà
(bên A)(ký và ghi rõ họ tên)                          (bên B)(ký và ghi rõ họ tên)

Nên lập hợp đồng khi cho mượn nhà (nguồn: luatsutran.vn)
Nên lập hợp đồng khi cho mượn nhà (nguồn: luatsutran.vn)

Trên đây là thông tin về hợp đồng cho mượn nhà và mẫu hợp đồng chi tiết để bạn đọc tham khảo. Nhà là tài sản có giá trị lớn, vì thế khi cho cá nhân hay tổ chức nào đó mượn nên làm hợp đồng bằng văn bản rõ ràng. Đừng quên truy cập vào Batdongsanonline.vn để đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn khác.                                                     

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ, không phải ý kiến chuyên gia. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin trong bài viết này là chính xác và đáng tin cậy khi được đăng tải, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên dựa vào thông tin trong bài viết này để đưa ra quyết định về tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc vấn đề pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin trong bài viết này.