DNG Là Đất Gì? Những Quy Định Về Việc Sử Dụng Đất DNG

Thúy Linh |
Theo dõi trên

Luật Đất đai 2013 Việt Nam quy định rõ ràng các loại đất được sử dụng cho những mục đích riêng và được quy định những ký hiệu đặc biệt để dễ dàng phân biệt. Vậy DNG là đất gì? Được quy định sử dụng như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Khái Niệm DNG Là Đất Gì?

DNG là ký hiệu của đất xây dựng cơ sở ngoại giao, là loại đất xây dựng công trình sự nghiệp, thuộc nhóm phi nông nghiệp. Đất DNG chuyên dùng để xây dựng trụ sở đại sứ quán, văn phòng đại diện lãnh sự quán, cùng với các cơ sở ngoại giao thuộc sự quản lý của Nhà nước hay tổ chức phi chính phủ có chức năng ngoại giao.

Đất DNG xây dựng cơ sở ngoại giao đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển xã hội đất nước. Bên cạnh đó, quỹ đất xây dựng cơ sở ngoại giao còn tùy thuộc vào tình hình phát triển của từng địa phương mà phân bổ hợp lý. Tất cả các quy trình sử dụng, quy hoạch, chuyển đổi đều phải được thực hiện theo các chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền.

DNG là đất gì?
DNG là đất gì?

Những Quy Định Về Việc Sử Dụng, Quản Lý Đất DNG Xây Dựng Cơ Sở Ngoại Giao

Theo Luật đất đai năm 2013, những quy định được nhà nước ban hành hết sức chặt chẽ trong vấn đề quy hoạch và sử dụng đất DNG, có thể được tóm tắt như sau: 

 • Đất DNG là nơi để tiến hành xây dựng trụ sở, cơ quan ngoại giao hoặc các công trình phục vụ cho mục đích ngoại giao của đất nước.

 • Người đứng đầu tổ chức ngoại giao chịu toàn bộ trách nhiệm bảo đảm diện tích đất đã được giao và sử dụng đúng mục đích ban đầu.

 • Cơ quan ngoại giao phải có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành xây dựng. Bên cạnh đó, phải trình lên các kế hoạch xây dựng trên đất DNG, nêu rõ chức năng và mục đích sử dụng của từng khu vực

 • Quá trình xây dựng phải tuân theo kế hoạch đã đề ra, không được tự ý xâm lấn, chiếm dụng diện tích khu vực đất.

 • Nghiêm cấm sử dụng đất DNG xây dựng cơ sở ngoại giao vào các mục đích khác mà chưa có sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền.

 • Nghiêm cấm tất cả các hành vi cắt xén, chiếm dụng đất công vào mục đích riêng.

 • Khuyến khích sử dụng đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG vào các mục đích phát triển xã hội, phát triển hoạt động ngoại giao.

  Quy định sử dụng đất DNG
  Quy định sử dụng đất DNG

Thời Gian Sử Dụng Đất DNG Xây Dựng Cơ Sở Ngoại Giao

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Do đó, thời gian sử dụng đất cũng được quy định rõ ràng nhằm tránh những tình trạng chiếm dụng cho những mục đích riêng.

Thời gian sử dụng đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG được chia thành 2 phần cơ bản như sau:

 • Đất DNG được Nhà nước cho thuê để xây dựng các trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao tại Việt Nam có thời gian thuê đất không quá 99 năm. Sau khi hết thời hạn 99 năm, tổ chức ngoại giao nếu có nhu cầu sử dụng tiếp tục sẽ được Nhà nước gia hạn tiếp hoặc cho thuê diện tích đất khác. Thời gian gia hạn cho mỗi lần thuê cũng không quá 99 năm.

 • Đối với cơ quan ngoại giao chưa tự chủ tài chính, đất được cấp để xây dựng công trình sự nghiệp có thể được sử dụng lâu dài và hoàn toàn không giới hạn thời gian.

Như vậy, đất DNG (đất xây dựng cơ sở ngoại giao) là một loại đất thuộc danh mục đất phi nông nghiệp và được sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình liên quan đến ngoại giao. Cụ thể, đất này được dành riêng để xây dựng trụ sở của các đại sứ quán, văn phòng đại diện, và lãnh sự quán. Ngoài ra, các cơ sở ngoại giao do Nhà nước hoặc các tổ chức phi chính phủ có chức năng ngoại giao quản lý cũng sử dụng loại đất này cho các hoạt động của họ.  Hy vọng bài viết tổng hợp của batdongsanonline.vn đã giúp có thêm những thông tin hữu ích!

Tham khảo thêm: 

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ, không phải ý kiến chuyên gia. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin trong bài viết này là chính xác và đáng tin cậy khi được đăng tải, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên dựa vào thông tin trong bài viết này để đưa ra quyết định về tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc vấn đề pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin trong bài viết này.