TSC Là Đất Gì? Những Quy Định Sử Dụng Đất TSC 

Thúy Linh |

Danh mục đất phi nông nghiệp được phân chia thành nhiều loại đất phù hợp với công năng và mục đích sử dụng của nó. Trong đó, đất TSC được sử dụng để xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước. Để hiểu rõ hơn về TSC là đất gì, cùng tham khảo bài viết dưới đây

Đất TSC là gì
Đất TSC là gì?

TSC Là Đất Gì?

Đất TSC dùng để chỉ loại đất được sử dụng để xây dựng các trụ sở cơ quan nhà nước, đất công trình sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập và đất xây dựng các công trình khác thuộc quản lý của nhà nước. 

Đất TSC là loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp theo phân loại đất đai, không sử dụng vào mục đích công nghiệp, nông nghiệp hay bất kỳ hình thức sử dụng cá nhân nào khác. Nhà nước sẽ tiến hành quy hoạch và lưu trữ để phục vụ cho các mục đích công.

Những Quy Định Về Quyền Quản Lý Và Sử Dụng Đất TSC

Quy định về sử dụng đất TSC

Vì đất TSC là loại đất thuộc danh mục đất phi nông nghiệp và không được sử dụng vào mục đích khác nên nhà nước đã ban hành nhiều quy định nhằm quản lý chặt chẽ. Một số quy định tiêu biểu về đất TSC là:

  • Cấm lạm dụng đất TSC

Trong quy định tại khoản 1 Điều 147 Luật Đất đai 2013 thì đất TSC chỉ được sử dụng vào mục đích duy nhất đó là xây dựng các cơ quan nhà nước. Hoặc đất TSC dùng để thiết lập cơ sở chính trị, tổ chức các đoàn thể xã hội phục vụ mục đích công cộng.

Tất cả những trường hợp cá nhân/tổ chức lợi dụng chiếm dụng đất TSC vào mục đích nông nghiệp, công nghiệp hoặc sử dụng tư lợi sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

  • Khuyến khích sử dụng đất TSC hợp lý nhất

Bên cạnh đó, nhà nước cũng khuyến khích sử dụng TSC vào mục đích phát triển xã hội bên cạnh quy định đảm bảo quản lý đất đai.

Quy định về quản lý đất TSC

Bên cạnh những quy định về việc sử dụng đất TSC thì nhà nước còn có nhiều quy định về việc quản lý đất. Khu đất TSC nếu không đưa vào sử dụng thường sẽ được giao cho các cá nhân/cơ quan/tổ chức… quản lý. Nhà nước cũng đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng đất TSC không đúng mục đích hoặc các hành vi chặt phá cây cối, phá hoại, mua bán… các khu đất công này.

Luật Đất đai 2013 còn quy định rõ trách nhiệm của người được giao quản lý đất TSC. Người quản lý đất TSC có thể là cơ quan, tổ chức nhận nhiệm vụ giữ đất hoặc được thuê đất. Đối tượng này có nhiệm vụ quản lý và giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo nguyên vẹn 100% diện tích đất ban đầu.

Đất TSC
Quy định sử dụng đất TSC

Thực Trạng Và Giải Pháp Trong Quá Trình Sử Dụng Đất TSC

Thực trạng trong công tác quản lý và sử dụng đất TSC

Trong quá trình quản lý và sử dụng đất TSC hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: 

  • Việc sử dụng đất TSC của tổ chức và các địa phương chưa được kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên. Hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số tổ chức bị lấn chiếm diễn ra ở nhiều địa phương. 

  • Một số cá nhân, tổ chức còn buông lỏng quản lý. Thậm chí là không sử dụng hết diện tích đất được giao. Hoặc sử dụng đất TSC sai công năng, không đúng mục đích. 

  • Ngoài ra, còn có nhiều danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất chậm thực hiện. Nhiều địa phương còn để đất TSC bị hoang hóa. Các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm còn chưa chủ động lập phương án sử dụng đất.

Một số giải pháp nhằm nâng cao quá trình quản lý và sử dụng

  • Để khắc phục những tồn tại kể trên thì các UBND tỉnh/ thành phố, các tổ chức sử dụng đất cần tiến hành thực hiện rà soát các thửa đất đang có vướng mắc trên địa bàn theo đơn vị hành chính. 
  • Đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể để xử lý hiệu quả, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
  • Bên cạnh đó, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai đến đông đảo cán bộ, người dân. Nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về đất TSC là gì, từ đó có thể tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 
  • Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trách nhiệm quản lý và sử dụng đất TSC đối với đội ngũ cán bộ làm công tác địa chính, nhất là cấp xã.
  • Các Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố phải tăng cường tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất TSC của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Hiểu rõ đất TSC là gì và những quy định trong việc sử dụng đất sẽ giúp người dân tránh được những sai phạm về mặt pháp lý trong quá trình sử dụng. Trên đây là chia sẻ của batdongsanonline.vn để giải đáp thắc mắc đất TSC là đất gì của nhiều cư dân. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với những ai đang quan tâm đến đất đai nói chung và đất TSC là gì nói riêng. 

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ, không phải ý kiến chuyên gia. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin trong bài viết này là chính xác và đáng tin cậy khi được đăng tải, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên dựa vào thông tin trong bài viết này để đưa ra quyết định về tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc vấn đề pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin trong bài viết này.

Bất động sản nổi bật