DGD là đất gì? Quy định sử dụng đất DGD năm 2024

Thúy Linh |

Vấn đề đất đai đang được người dân và các nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay. Vì đây là vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật và có giá trị kinh tế. Có khá nhiều người chưa hiểu biết nhiều về luật đất đai vẫn còn thắc mắc liên quan đến đất đai để xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo, DGD là đất gì? DGD là ký hiệu của đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo được sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình phục vụ cho giáo dục.
Vậy để hiểu hơn về những thông tin cơ bản của nhóm đất này, hãy cùng Batdongsanonline.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

DGD là đất gì?

DGD là ký hiệu của đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo được sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình phục vụ cho giáo dục gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học, học viện, cơ sở dạy nghề và các cơ sở giáo dục – đào tạo khác; kể cả phần diện tích làm ký túc xá cho học sinh, sinh viên, làm nơi bán đồ dùng học tập, nhà hàng, bãi đỗ xe và các khu chức năng khác thuộc phạm vi cơ sở giáo dục – đào tạo.

DGD là ký hiệu của đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

Theo điểm d) khoản 2 điều 10 luật đất đai 2013 thì có thể xác định đất giáo dục thuộc nhóm đất phi nông nghiệp được sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo. Khi sử dụng loại đất này cần phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời đảm bảo đồng bộ với quy hoạch đất của các khu dân cư đang sử dụng và quy hoạch xây dựng đô thị của thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguyên tắc sử dụng đất DGD

Theo Điều 147 Luật đất đai 2013. Cụ thể, khoản 3 điều này quy định:

 • Việc sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 • Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục đích.

 • Nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác.

 • Nhà nước khuyến khích việc sử dụng đất vào mục đích phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường.

Hình thức sử dụng đất giáo dục DGD

Đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp có các hình thức sử dụng đất được pháp luật về đất đai quy định như sau:

 • Sử dụng theo hình thức cho thuê: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất cho một lần cho cả thời gian thuê đối với tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp (điểm e khoản 1 điều 56 Luật đất đai 2013)

 • Sử dụng theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp (khoản 3 điều 54 Luật đất đai 2013)

  Hình thức sử dụng đất giáo dục DGD

Thời hạn sử dụng đất giáo dục - đào tạo DGD

Thời hạn sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo theo các quy định hiện hành của Luật Đất đai 2013 được xác định dựa trên hình thức sử dụng đất, cụ thể:

 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính được sử dụng đất ổn định lâu dài có thời hạn không quá 70 năm.

 • Thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào các dự án đầu tư là không quá 50 năm.

Có thể chuyển đất DGD thành đất ở được không?

Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó điểm e có quy định: “Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;”.

Vì vậy, nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất giáo dục sang đất ở, phải thuộc trường hợp được phép chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở và bắt buộc phải do cơ quan có thẩm quyền cho phép. Việc chuyển mục đích phải dựa trên cơ sở được quy định tại điều 52 Luật đất đai 2013:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất DGD sang đất ở cần phải có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền
 

Những quy định mới về đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo

Phía Bộ Xây dựng cho biết, theo các quy định hiện hành tại các văn bản như:

 • Luật Quy hoạch đô thị năm 2009,
 • Luật Xây dựng năm 2014,
 • Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị,
 • Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng,
 • Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế,

thì UBND các cấp tại địa phương có thẩm quyền trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị. Những chỉ tiêu, tỷ lệ đất dùng để phát triển cơ sở giáo dục trong các đồ án quy hoạch đều được quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - QCXDVN 01:2008/BXD về Quy hoạch xây dựng.

Theo đó, việc phát triển các cơ sở giáo dục khi quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị là nội dung bắt buộc và đã có hệ thống pháp lý điều chỉnh khá chặt chẽ.

Về các tồn tại khi áp dụng những quy định này, chủ yếu là do sự thiếu đồng bộ giữa các địa phương về cách hiểu, cách làm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp - khu chế xuất”. Mục đích của đề án này là xây dựng đồng bộ giữa khu nhà ở, nhà trẻ với các công trình văn hóa, thể thao ở những dự án khu công nghiệp.

Quy định mới về đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo

Ngoài ra, Luật Quản lý phát triển đô thị cũng đang được Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng xây dựng và trình Quốc hội nhằm tạo ra hành lang định hướng, tăng cường sự đồng bộ về hạ tầng. Đồng thời, khuyến khích địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch; lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó quan tâm đến lĩnh vực đầu tư phát triển các công trình hạ tầng xã hội đô thị, bao gồm cơ sở giáo dục.

Hy vọng qua bài viết này, Batdongsanonline.vn đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích. Đất DGD cơ sở giáo dục – đào tạo là đất sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình phục vụ giáo dục – đào tạo bao gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học, học viện, cơ sở dạy nghề và các cơ sở giáo dục – đào tạo khác; kể cả phần diện tích làm ký túc xá cho học sinh, sinh viên, làm nơi bán đồ dùng học tập, nhà hàng, bãi đỗ xe và các khu chức năng khác thuộc phạm vi cơ sở giáo dục – đào tạo. Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất DGD sang đất ở cần phải có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền nhưng xác xuất là rất thấp.
Tham khảo thêm các ký hiệu loại đất khác:

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ, không phải ý kiến chuyên gia. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin trong bài viết này là chính xác và đáng tin cậy khi được đăng tải, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên dựa vào thông tin trong bài viết này để đưa ra quyết định về tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc vấn đề pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin trong bài viết này.