Mẫu Hợp Đồng Góp Vốn Mua Đất Đầy Đủ Mới Nhất 2024

Thúy Linh |

Hiện nay, hợp tác trong kinh doanh là hiện tượng khá phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực mua bán bất động sản. Chung tiền để cùng mua (nhận chuyển nhượng) đất đai giữa những nhà đầu tư hoặc những người thân quen để cùng nhau hưởng lợi. Hợp đồng góp vốn mua đất đóng vai trò là một bằng chứng pháp lý vững chắc, bảo vệ quyền lợi của gia chủ trước pháp luật khi có tranh chấp xảy ra. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về hợp đồng góp vốn nhà đất nhé!

Khái niệm hợp đồng góp vốn mua đất

Hợp đồng góp vốn mua đất là gì? Hợp đồng là văn bản ghi nhận những thỏa thuận giữa các bên liên quan về việc thay đổi, xác lập, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Theo quy định tại Điều 34 Luật Doanh nghiệp năm 2020, tài sản góp vốn hợp pháp gồm: quyền sử dụng đất, đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ thuật, công nghệ, tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam.

Còn hợp đồng góp vốn mua đất là văn bản thỏa thuận việc góp vốn (có thể góp bằng tiền hoặc tài sản) để mua đất với mục tiêu thu lại lợi nhuận hoặc đặt được quyền sử dụng một thửa đất. Văn bản được ký kết dựa trên sự đồng ý tham gia của cá nhân hoặc tổ chức của cả hai hoặc nhiều người…

Cách thức phân chia lợi nhuận sau khi chuyển nhượng hoặc bán lại sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên tham gia góp vốn. Thỏa thuận cần đảm bảo sự nghiêm túc và tuân thủ những quy định của pháp luật. Vì thế, việc soạn thảo hợp đồng góp vốn mua đất là công đoạn rất quan trọng. 

Khái niệm hợp đồng góp vốn mua đất
Khái niệm hợp đồng góp vốn mua đất

Những thông tin cần có trong hợp đồng góp vốn mua đất

Khi soạn thảo cần tuân theo những quy định về hợp đồng góp vốn mua đất. Đảm bảo hợp đồng góp vốn mua đất có đầy đủ những nội dung sau:

 • Thông tin của các bên tham gia góp vốn như họ và tên, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, hộ khẩu thường trú,…

 • Tổng giá trị vốn góp và tỷ lệ góp vốn của mỗi bên tham gia

 • Tài sản góp vốn (dưới các hình thức như tiền, vàng hoặc tài sản có giá trị tương đương)

 • Hình thức thanh toán (chuyển khoản, tiền mặt, tài sản, loại tiền tệ,…)

 • Cách giải quyết tranh chấp 

 • Mục đích góp vốn

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia

 • Thời hạn góp vốn

Hợp đồng góp vốn mua đất là văn bản có giá trị pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có tham gia. 

Những thông tin cần có trong hợp đồng góp vốn mua đất
Những thông tin cần có trong hợp đồng góp vốn mua đất

Các mẫu hợp đồng góp vốn mua đất

Dựa vào số lượng người tham gia góp vốn, tài sản góp vốn, thỏa thuận…các bên mà có thể chọn mẫu hợp đồng góp vốn mua đất phù hợp. Hiện nay, có 2 mẫu hợp đồng góp vốn phổ biến là: 

Mẫu hợp đồng góp vốn cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

(V/v góp vốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

Hôm nay, vào lúc … giờ, ngày …… tại ……… 

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1. Ông, bà …………… Giới tính ……………….Quốc tịch :……………… 

Sinh ngày :……………

Chứng minh nhân dân số/ Căn cước công dân số: …… ngày cấp …… Nơi cấp …… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :…… 

1. Ông, bà …………… Giới tính ……………….Quốc tịch :……………… 

Sinh ngày :……………

Chứng minh nhân dân số/ Căn cước công dân số: …… ngày cấp …… Nơi cấp …… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :…… 

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Mục đích góp vốn: …… 

Điều 2: Tài sản góp vốn

2.1. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ...... 

2.2. Cử người quản lý phần vốn góp: ……  

Điều 3. Thời hạn góp vốn

Thời hạn góp vốn bằng tài sản, tiền mặt bắt đầu kể từ  ..... , hạn cuối cùng góp vốn là ......... 

Điều 4. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận: .........  

Điều 5. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng góp vốn mua đất, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau;

Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Sự cam đoan giữa các bên tham gia

Bên A cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

- Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

- Tài sản góp vốn không có tranh chấp;

- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng góp vốn mua đất.

- Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

Các cam đoan khác …… 

Bên B cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng góp vốn mua đất là đúng sự thật;

- Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản góp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;

- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

- Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

Các cam đoan khác……… 

Điều 7. Điều khoản cuối cùng

7.1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

7.2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này (trước sự có mặt của Công chứng viên).

Hợp đồng có hiệu lực từ .................

BÊN A    

BÊN B

Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất cho nhóm nhà đầu tư

Hợp đồng góp vốn mua đất chung dành cho một nhóm nhiều nhà đầu tư có các thỏa thuận, điều khoản như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

(V/v góp vốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

Hôm nay, vào lúc … giờ, ngày …… tại ……… 

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1. Ông, bà …………… Giới tính ……………….Quốc tịch :……………… 

Sinh ngày :……………

Chứng minh nhân dân số/ Căn cước công dân số:…… ngày cấp …… Nơi cấp …… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :…… 

1. Ông, bà …………… Giới tính ……………….Quốc tịch :……………… 

Sinh ngày :……………

Chứng minh nhân dân số/ Căn cước công dân số: …… ngày cấp …… Nơi cấp …… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :……

 1. Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1.1 Mục đích góp vốn:......................................................................................

1.2 Số vốn góp; loài tài sản góp vốn của từng thành viên::.................................

1.3 Thời hạn góp vốn:......................................................................................

1.4 Cử người quản lý phần góp vốn:

1.5 Cam kết của các bên:......................................................................................

1.6 Nguyên tắc chia lợi nhuận:.................................................

 1. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng góp vốn mua đất, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau;

Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 1. Sự cam đoan giữa các bên tham gia

Bên A cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

- Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

- Tài sản góp vốn không có tranh chấp;

- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng góp vốn mua đất.

- Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

Các cam đoan khác …… 

Bên B cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng góp vốn mua đất là đúng sự thật;

- Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản góp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;

- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

- Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

Các cam đoan khác ……

 1. Điều khoản cuối cùng

4.1 Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

4.2 Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

BÊN A    

BÊN B

Những rủi ro phổ biến khi mua đất bằng hợp đồng góp vốn

Sau khi đã soạn thảo mẫu hợp đồng góp vốn mua đất theo quy định của pháp luật và có sự ký kết giữa các bên thì sẽ được pháp luật công nhận và bảo vệ. Tuy nhiên, việc mua đất bằng hợp đồng góp vốn có thể gặp những rủi ro phổ biến sau đây:

Rủi ro khi khai thác quyền sử dụng đất

Sau khi mua đất, mọi người sẽ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tên của những người cùng góp tiền mua đất. Nhưng trên giấy tờ lại không xác định giới hạn quyền khai thác, thể nên mỗi người sẽ khai thác phần đất đã mua và dễ xảy ra tranh chấp. 

Rủi ro khi chỉ có một người đại diện đứng tên

Do tin tưởng hoặc do các bên cùng góp vốn mua đất không tham gia thủ tục hành chính mà để một người đại diện đứng tên trên sổ đỏ sẽ rất dễ phát sinh tranh chấp về sau. Xét về mặt pháp lý thì đó sẽ là tài sản riêng của người đứng tên trên sổ. Nếu người góp vốn chung nhưng không đứng tên trên sổ đỏ và giữ sổ thì người đứng tên trên sổ có thể khai báo mất sổ để được cấp sổ mới phục vụ cho mục đích của riêng họ.

Rủi ro khi định đoạt quyền sử dụng đất

Tuy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp chung cho các bên tham gia góp vốn nhưng vẫn chưa đủ cơ sở để thống nhất việc định đoạt quyền sử dụng đất về sau. Dựa vào Điều 218 Bộ luật dân sự 2015 về việc định đoạt tài sản chung:

 • Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình.

 • Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

 • Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.

 • Việc định đoạt tài sản chung phải được áp dụng theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 218 Bộ luật Dân sự 2015. Những người góp tiền mua đất chung cũng cần hình thành văn bản thỏa thuận việc định đoạt quyền sử dụng đất.

Những rủi ro phổ biến khi mua đất bằng hợp đồng góp vốn
Những rủi ro phổ biến khi mua đất bằng hợp đồng góp vốn

Cần lưu ý những gì khi mua đất bằng hợp đồng góp vốn

Để hạn chế rủi ro khi ký hợp đồng góp vốn mua đất thì bạn nên lập văn bản thỏa thuận tỷ lệ góp vốn mua nhà đất chung (có công chứng theo quy định của pháp luật). Ngoài những điều cơ bản đó, bạn cần lưu ý thêm một số điều sau:

 • Hợp đồng góp vốn mua đất nên được lập thành văn bản, các bên tham gia ký tên đầy đủ;

 • Công chứng, chứng thực hợp đồng góp vốn mua đất theo quy định của pháp luật;

 • Trường hợp không lựa chọn hình thức hợp đồng bằng văn bản hoặc không có đủ điều kiện lập thành văn bản mà phải thực hiện bằng lời nói thì cần có các đoạn ghi âm, ghi hình để chứng minh giao dịch;

 • Nên yêu cầu mỗi chủ sở hữu đều có một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp lựa chọn một người đại diện đứng tên cần có giấy tờ chứng minh thỏa thuận cho người đó đại diện đứng tên.

Cần lưu ý những gì khi mua đất bằng hợp đồng góp vốn
Cần lưu ý những gì khi mua đất bằng hợp đồng góp vốn

Trên đây là những chia sẻ về hợp đồng góp vốn mua đất là gì, mẫu hợp đồng góp vốn mua đất và những rủi ro thường gặp khi góp vốn mua đất. Hy vọng rằng bài viết trên đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Hãy theo dõi website batdongsanonline.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin khác nhé! 

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ, không phải ý kiến chuyên gia. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin trong bài viết này là chính xác và đáng tin cậy khi được đăng tải, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên dựa vào thông tin trong bài viết này để đưa ra quyết định về tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc vấn đề pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin trong bài viết này.

Bất động sản nổi bật