Nhằm mục đích chia sẻ kiến thức bản đồ hành chính từng tỉnh thành tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin, nắm vững địa lý để có những quyết định đầu tư vào những vùng đất tiềm năng phát triển bất động sản. Batdongsanonline đã và đang cố gắng gửi đến những bản đồ hành chính mới nhất, cập nhật theo thời gian để đáp ứng thông tin truyền tải đến khách hàng, quý bạn đọc một cách chính xác và hiệu quả nhất.