NKH Là Đất Gì? Những Quy Định Sử Dụng Đất NKH

Thúy Linh |

Đất đai tại Việt Nam được phân thành 3 nhóm chính là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trong đó, đất nông nghiệp có tầm quan trọng đối với việc canh tác, sản xuất, và cũng được chia thành nhiều loại đất để phù hợp với từng mục đích. Vậy NKH là đất gì? Sử dụng với mục đích nào và quy định ra sao sẽ được tổng hợp ở bài viết dưới đây.

Đất NKH là gì
Đất NKH là gì?

NKH Là Đất Gì?

Đất nông nghiệp khác có ký hiệu là đất NKH trên bản đồ địa chính, loại đất này thuộc nhóm đất nông nghiệp. Theo quy định tại điểm H Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013, đất nông nghiệp khác bao gồm:

 • Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác nhằm mục đích phục vụ cho trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất.

 • Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia cầm, gia súc và các loại động vật khác được pháp luật cho phép.

 • Đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm.

 • Đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Các Quy Định Về Việc Xây Dựng Trên Đất NKH

Đất NKH được xây dựng nhà xưởng chế biến nông sản không?

Theo định nghĩa trên có thể thấy, không được phép xây dựng nhà xưởng chế biến nông sản trên đất nông nghiệp khác. Bởi lẽ, nhà xưởng chế biến nông sản không phải công trình phục vụ mục đích trồng trọt.

Vậy nên, trước khi xin phép xây dựng, người sở hữu phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 52 và 57 Luật đất đai 2013.

Đất NKH chuyển thành đất ở được không?

Vì đất nông nghiệp khác là loại đất nằm trong nhóm đất nông nghiệp, nên người sở hữu hoàn toàn có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp khác sang đất ở nếu đủ điều kiện theo quy định.

Đất NKH được cấp Sổ đỏ không?

Như đã nêu trên, đất nông nghiệp khác thuộc nhóm đất nông nghiệp. Vậy nên, để được cấp Sổ đỏ cho đất nông nghiệp, chủ sở hữu cần đáp ứng được các điều kiện như:

 • Sử dụng đất nông nghiệp liên tục vào một mục đích nhất định, kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Sổ đỏ.

 • Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định phải căn cứ vào nội dung và thời gian được ghi trên một trong các giấy tờ đã được pháp luật quy định.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, thủ tục cấp Sổ đỏ cho đất nông nghiệp gồm có:

 1. Đơn xin cấp Sổ đỏ (theo mẫu).

 2. Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Điều 100 của Luật Đất đai (đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất).

 3. Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

 4. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

 5. Giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)

Theo đó, chủ sở hữu chuẩn bị hồ sơ trên rồi gửi đến UBND cấp huyện để được cấp Sổ đỏ cho đất nông nghiệp khác

Đất NKH
Những Quy Định Về Đất NKH

Như vậy, Đất nông nghiệp khác được ký hiệu là NKH trên bản quy hoạch đất đai, thuộc vào nhóm đất nông nghiệp, có mục đích sử dụng chủ yếu cho trồng trọt, nuôi trồng không trực tiếp trên đất khác, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, ươm trồng cây giống, đất trồng cây cảnh và hoa. Việc có thể lên thổ cư trên đất nông nghiệp khác hay không sẽ phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất tại địa phương và quy định cụ thể của địa phương đó.
Hy vọng qua bài viết trên của batdongsanonline.vn đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin cụ thể về đất NKH là đất gì cũng như những quy định về việc sử dụng đất, giúp bạn đọc có thêm hiểu biết về các loại đất, phù hợp nhu cầu sở hữu. 
Xem thêm:

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ, không phải ý kiến chuyên gia. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin trong bài viết này là chính xác và đáng tin cậy khi được đăng tải, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên dựa vào thông tin trong bài viết này để đưa ra quyết định về tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc vấn đề pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin trong bài viết này.

Bất động sản nổi bật