Quy Định Của Luật Thừa Kế Đất Đai Mới Nhất 2024

Thúy Nga |

Ở Việt Nam, đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu và giao quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Quyền sử dụng đất là quyền tài sản chung của hộ gia đình hoặc quyền tài sản riêng của cá nhân. Bởi vậy, khi cá nhân hoặc thành viên trong hộ gia đình mất thì quyền sử dụng đất của họ được thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Vậy quyền thừa kế đất đai là gì? Quy định của luật thừa kế đất đai như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Luật thừa kế đất đai
Luật thừa kế đất đai

Quyền thừa kế đất đai là gì?

Quyền thừa kế đất đai nghĩa là chuyển quyền sử dụng đất đai của người đã chết sang cho người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự và luật đất đai. Theo quy định hiện nay của Bộ luật dân sự và Luật đất đai thì thừa kế được xem là quan hệ xã hội và quyền sử dụng đất đai được xem là thừa kế di sản.

Đối tượng được thừa kế quyền đất đai dựa theo Luật đất đai 2013, bao gồm:

 • Cá nhân, thành viên hộ gia đình;

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Điều kiện để thừa kế đất đai là gì?

Theo quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013, điều kiện để thừa kế đất đai bao gồm:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

 • Đất không có tranh chấp;

 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

 • Đất đai còn trong thời hạn sử dụng.

Việc thừa kế quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Luật kế thừa đất đai theo quy định pháp luật mới nhất

Quy Định Luật Thừa Kế Đất Đai Có Di Chúc

Luật thừa kế đất đai có di chúc
Luật thừa kế đất đai có di chúc

Di chúc có hiệu lực khi được xác lập và đạt những điều kiện hợp pháp. Dựa theo Điều 630, luật chia tài sản đất đai mới nhất 2024 căn cứ Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP, di chúc hợp pháp trong luật thừa kế đất đai phải đủ các điều kiện sau:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép.

 • Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

 • Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 630 Bộ luật dân sự.

 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Quy Định Luật Thừa Kế Đất Đai Không Có Di Chúc

Những trường hợp phân chia quyền thừa kế đất đai không có di chúc, di sản thừa kế sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật.

Điều kiện áp dụng quyền thừa kế đất đai theo quy định pháp luật:

 • Di sản không có di chúc để lại;

 • Di chúc không đủ điều kiện hợp pháp;

 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người đã lập di chúc. Tổ chức, cơ quan kế thừa không còn vào thời điểm mở quyền kế thừa;

 • Những người được chỉ định là người thừa kế theo di chúc từ chối nhận quyền thừa kế di sản hoặc người không có quyền hưởng di sản.

Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau:

 • Phần di sản còn lại không được định đoạt trong di chúc;

 • Phần di sản sản không có hiệu lực pháp luật được để lại trong di chúc;

 • Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ từ chối nhận di sản, không có quyền hưởng di sản theo pháp luật, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập ra di chúc, liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.

  Luật thừa kế đất đai theo quy định pháp luật
  Luật thừa kế đất đai theo quy định pháp luật

Điều 651. Điều kiện của người thừa kế theo luật thừa kế tài sản đất đai

 • Hàng thừa kế được quy định theo thứ tự sau theo luật đất đai:

Hàng thừa kế thứ nhất: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Hàng thừa kế thứ hai: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

Hàng thừa kế thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

 • Những người có quyền thừa kế trong luật đất đai cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
 • Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy quyền thừa kế đất đai có thể được thừa hưởng theo di chúc, nếu không có di chúc thì sẽ thừa kế theo quy định pháp luật, điều này nhằm tránh mâu thuẫn hay tranh chấp giữa các thành viên trong quan hệ xã hội. Truy cập batdongsanonline.vn để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về bất động sản và thị trường. 

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ, không phải ý kiến chuyên gia. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin trong bài viết này là chính xác và đáng tin cậy khi được đăng tải, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không nên dựa vào thông tin trong bài viết này để đưa ra quyết định về tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc vấn đề pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin trong bài viết này.

Bất động sản nổi bật