Công cụ tính khoản vay

Khoản tiền cần vay

VND

Thời gian vay (Tháng)

tháng

Lãi suất vay (%)

%
Loại hình vay
Ngân hàng
Lãi suất 6.59% năm
Lãi suất 7.50% năm
Lãi suất 7.59% năm
Lãi suất 7.60% năm
Lãi suất 7.50% năm
Lãi suất 8.99% năm
Lãi suất 7.7% năm
Lãi suất 8.0% năm

Số tiền bạn vay

0

Thời hạn vay

0

Lãi hàng tháng

0

Tiền lãi phải trả

0

Tổng phải trả

0

Chức năng tính toán khoản vay  là một tính năng được cung cấp bởi các ngân hàng thương mại tại Việt Nam để giúp khách hàng ước tính số tiền lãi và gốc cần phải trả cho khoản vay của mình.

Để sử dụng tính năng tính toán khoản vay, khách hàng cần cung cấp một số thông tin cơ bản về khoản vay, bao gồm:

 • Số tiền vay
 • Lãi suất vay
 • Kỳ hạn vay

Trên cơ sở các thông tin này, tính năng sẽ tính toán và hiển thị cho khách hàng các thông tin sau:

 • Số tiền gốc cần trả hàng tháng
 • Số tiền lãi cần trả hàng tháng
 • Tổng số tiền cần trả cho cả khoản vay

Tính năng tính toán khoản vay ngân hàng Việt Nam là một công cụ hữu ích giúp khách hàng có thể ước tính được chi phí vay vốn trước khi quyết định vay. Tính năng này cũng giúp khách hàng có thể so sánh lãi suất và điều kiện vay vốn giữa các ngân hàng để lựa chọn được khoản vay phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Cách sử dụng tính năng tính toán khoản vay ngân hàng Việt Nam

Để sử dụng tính năng tính toán khoản vay ngân hàng Việt Nam, khách hàng có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Truy cập trang web hoặc ứng dụng ngân hàng di động của ngân hàng mà bạn muốn vay vốn.
 2. Tìm kiếm tính năng tính toán khoản vay.
 3. Nhập các thông tin cần thiết về khoản vay của bạn.
 4. Nhấn nút "Tính toán".

Các thông tin cần nhập

 • Số tiền vay: Số tiền mà bạn muốn vay từ ngân hàng.
 • Lãi suất vay: Lãi suất mà bạn sẽ phải trả cho khoản vay của mình. Lãi suất vay thường được tính theo năm, nhưng bạn có thể nhập lãi suất vay theo tháng nếu tính năng cho phép.
 • Kỳ hạn vay: Thời gian mà bạn sẽ cần trả nợ khoản vay của mình. Kỳ hạn vay thường được tính theo năm, nhưng bạn có thể nhập kỳ hạn vay theo tháng nếu tính năng cho phép.

Các thông tin hiển thị

 • Số tiền gốc cần trả hàng tháng: Số tiền gốc mà bạn cần trả hàng tháng để giảm dần khoản vay của mình.
 • Số tiền lãi cần trả hàng tháng: Số tiền lãi mà bạn cần trả hàng tháng cho khoản vay của mình.
 • Tổng số tiền cần trả cho cả khoản vay: Tổng số tiền gốc và lãi mà bạn cần trả cho cả khoản vay.

Lưu ý

 • Thông tin hiển thị bởi tính năng tính toán khoản vay ngân hàng Việt Nam chỉ mang tính chất tham khảo. Số tiền lãi và gốc thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khác, chẳng hạn như tỷ lệ lạm phát và lãi suất thị trường.
 • Bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên viên ngân hàng để được tư vấn chi tiết về khoản vay của mình.